‘Abdu’l-Bahá
Desky Božího Plánu
‘Abdu’l-Bahá
česky, 2017
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 96
ISBN: 80-85478-44-0
Důležitý dokument Bahá’í správního řádu zajišťující trvalou jednotu světového Bahá’í společenství.

150 Kč
Poslední vůle ‘Abdu’l-Baháa
‘Abdu’l-Bahá
česky, 1997
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 23
ISBN: 80-85478-18-8
Důležitý dokument Bahá’í správního řádu zajišťující trvalou jednotu světového Bahá’í společenství.

5 Kč
Odpovědi na některé otázky
‘Abdu’l-Bahá
česky, 1998
Vazba: V4, brož.
Počet stran: 317
ISBN: 80-85478-19-6
Kniha nabízí odpovědi na otázky, které odpradávna zaměstnávaly lidskou mysl. Obsahuje témata jako např. logické důkazy Boží existence, role a vliv zakladatelů náboženství, kdo je Ježíš Kristus, objasnění biblických proroctví, původ člověka, život po smrti a mnoho jiných témat.

185 Kč
Pařížské promluvy
‘Abdu’l-Baháovy přednášky z roku 1911
‘Abdu’l-Bahá
česky, 2011
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 176
ISBN: 978-80-85478-39-6
‘Abdu’l-Bahá ve Svých pařížských přednáškách z roku 1911 předvídal některé největší triumfy a bolesti dvacátého století. Jeho prorocká slova dnes promlouvají dokonce ještě jasněji, když poukazují na taková témata, jako je hledání pravdy u každého jednotlivce, odstranění předsudků, jednota všech národů a rovnoprávnost mezi muži a ženami. Jde o zdroj inspirace, který by neměl chybět v žádné knihovničce. Odpovědi v této publikaci přímo čerpají z ‘Abdu’l-Baháových pařížských přednášek a bezpochyby se k tomuto dokonalému zdroji vedení a povzbuzování budete často vracet.

185 Kč
Růže lásky
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 1991
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 32
ISBN:
Citáty z Bahá’í spisů, které inspirují k vnitřní změně. Vhodné pro každého, kdo se s Bahá’í spisy setkává vůbec poprvé.

0 Kč
Skutečnost člověka
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky,
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 45
ISBN:
Výběr ze Svatých spisů Bahá’í víry vyvrací tradiční představy o podstatě lidské existence. Odhaluje smysl radosti a bolesti, vývoj lidské duše, otázku nesmrtelnosti.

0 Kč
Otevřené dveře
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 2008
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 24
ISBN: 978-80-85478-32-7
Končí všechno smrtí? Pokud ne, jak asi vypadá život po smrti? Setkáme se pak se svými blízkými? Můžeme se již na tomto světě přimlouvat za rozvoj a odpuštění pro člověka, který je již po smrti? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se nacházejí v této krátké sbírce citátů z Bahá’í Písma.

30 Kč
Bahá’í modlitby
výběr modliteb
Bahá’u’lláh & Báb & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 1981
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 24
ISBN:
Sešitek s vybranými modlitbami.

0 Kč

Home

     Knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Úvodní literatura
           Historie Bahá’í víry
           Pro děti a mládež
           Kompilace, ostatní literatura
           Jako dárek
           Zdarma
           Slovensky

     E-knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Světový dům spravedlnosti
           Ostatní

Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic