Jako dárek
Růže lásky
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 1991
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 32
ISBN:
Citáty z Bahá’í spisů, které inspirují k vnitřní změně. Vhodné pro každého, kdo se s Bahá’í spisy setkává vůbec poprvé.

0 Kč
Skrytá slova
Bahá’u’lláh
česky, 1990
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 48
ISBN:
Nejznámější a nejoblíbenější Bahá’u’lláhovo dílo shrnující duchovní poselství všech světových náboženství.

0 Kč
Otevřené dveře
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 2008
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 24
ISBN: 978-80-85478-32-7
Končí všechno smrtí? Pokud ne, jak asi vypadá život po smrti? Setkáme se pak se svými blízkými? Můžeme se již na tomto světě přimlouvat za rozvoj a odpuštění pro člověka, který je již po smrti? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se nacházejí v této krátké sbírce citátů z Bahá’í Písma.

30 Kč
Učiň mě zářící hvězdičkou
výběr modliteb
Bahá’u’lláh & Báb & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 2010
Vazba: V8, váz
Počet stran: 32
ISBN: 80-85478-35-8
Ilustrovaná sbírka dvaceti jedna Bahá’í modliteb pro děti. Obsahuje modlitby přispívající k duchovnímu a morálnímu rozvoji našich nejmenších.

150 Kč

Home

     Knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Knihy pro děti a mládež
           Ostatní
           Knihy zdarma

     E-knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Světový dům spravedlnosti
           Ostatní

Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic