Kompilace, ostatní literatura
Síla Smlouvy
Národní duchovní rada Bahá’í Kanady
česky, 2014
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 228
ISBN: 978-80-85478-43-3
Knížka „Síla Smlouvy“ se zabývá různými aspekty důležitého tématu Smlouvy v Bahá’í Víře.Publikace je rozdělena na čtyři základní části: Bahá’u’lláhova Smlouva s lidstvem, Problém porušování Smlouvy, Bahá’í Víra a její kritici a Naše Smlouva s Bahá’u’lláhem.

V knize můžete najít odpovědi z oficiálních Bahá’í spisů na celou řadu zajímavých otázek jako např.:

Jaký by měl být smysl života Bahá’í věřícího?
Jaké jsou cíle Bahá’u’lláhovy Smlouvy pro jednotlivce, Bahá’í společenství i instituce?
Jaká je definice porušování Smlouvy a co porušování Smlouvy vyvolává?
Jakým způsobem bychom měli pohlížet na útoky na Víru?
Jakými způsoby můžeme projevovat svou lásku k Bahá’u’lláhově Smlouvě?

200 Kč
Důvěrníci Milosrdného
Adib Taherzadeh
česky, 2010
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 88
ISBN: 978-80-85478-37-2
V době, kdy se nad zemským povrchem ženou ničivé síly, které vrhají celý lidský rod hlouběji do chaotického a zmatečného stavu a vytrhávají z kořenů jeho starodávné a úctyhodné instituce, se poměrně malé Bahá’í společenství pouští do budování rámce nových institucí, které objímají celou planetu, a kterým je určeno, aby se, až se čas naplní, rozvinuly do Bahá’u’lláhova nového Světového řádu. V této knížce nabité hloubavými myšlenkami její autor Adib Taherzadeh podává bližší informace o původu Bahá’í Správního řádu, vykresluje duchovní měřítka a zásady, kterými se řídí činnost Bahá’í Duchovní rady, zdůrazňuje, jak je důležité porozumět duchu Bahá’í Správního řádu a působení v jeho rámci, popisuje postupný rozvoj správních institucí Bahá’í Víry a přináší hlubší pohledy na to, jaká je úloha jednotlivých členů těchto institucí – Důvěrníků Milosrdného.

95 Kč
Zásady Bahá’í správy
Bahá’í International Community
slovensky, 1998
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 123
ISBN: 80-85478-20-X
Základní příručka vysvětlující principy fungování světového Bahá’í správního řádu od úrovně jednotlivce až po rovinu národní a světovou.

69 Kč
Rodinný život
Světový dům spravedlnosti, Výzkumné oddělení
česky, 1992
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 35
ISBN: 80-85478-04-8
Sbírka poutavých Bahá’í citátů o nesmírném významu rodinného života pro blaho jedince i společnosti. Obsahuje např. pasáže o povinnostech manželů k sobě navzájem, o rovnoprávnosti manželů a o nevyhnutelných povinnostech dětí ke svým rodičům. Bahá´u´lláh v těchto citátech potvrdil posvátnost manželství a zdůraznil jeho význam pro výchovu dětí a pro vzájemnou podporu a duchovný rozvoj partnerů.

0 Kč
Posvätnosť a charakter volieb Bahá’í & Duchovné rady
Světový dům spravedlnosti, Výzkumné oddělení
slovensky, 1993
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 26
ISBN: 80-85478-10-2
Kompilace úryvků z Bahá’í spisů, které se zabývají čistě duchovní a nepolitickou povahou voleb do Bahá’í institucí a povinnostmi Bahá’í duchovních rad spravujících záležitosti Bahá’í společenství.

0 Kč
Huqúqulláh
Světový dům spravedlnosti, Výzkumné oddělení
česky,
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 35
ISBN: 80-85478-05-6
Sbírka Bahá’í citátů o četných duchovních a praktických aspektech tohoto Bahá’í zákona, jehož název se do češtiny překládá jako Právo Boží.

0 Kč
Příslib světového míru
Světový dům spravedlnosti
česky, 1990
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 30
ISBN:
Dokument vydaný nejvyšším správním orgánem Bahá’í společenství byl předložen představitelům všech států a poctěn prestižní cenou OSN „Posel míru“.

0 Kč

Home

     Knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Úvodní literatura
           Historie Bahá’í víry
           Pro děti a mládež
           Kompilace, ostatní literatura
           Jako dárek
           Zdarma
           Slovensky

     E-knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Světový dům spravedlnosti
           Ostatní

Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic