Úvodní literatura
Bahá’í
profil Bahá’í víry a jejího celosvětového společenství
Bahá’í mezinárodní společenství, kancelář pro informování veřejnosti
česky, 2009
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 88
ISBN: 978-80-85478-34-1
Publikace připomínající svým pojetím i formátem časopis, podrobně informuje o všech základních aspektech Bahá’í víry, života Bahá’í společenství i jednotlivých věřících. Na 88 barevných stranách přináší rozličné grafy, fotografie, statistiky, rozhovory a sloupky, tak jak je v časopisech zvykem, což určitě zaujme širokou veřejnost stejně jako oborníky, kteří chtějí mít všechny informace o Bahá’í víře po ruce na jednom místě. V češtině vychází poprvé - podle druhého aktualizovaného vydání v angličtině. Vhodná jako obsáhlý úvod do Bahá’í víry

25 Kč
Bahá’u’lláh
Bahá’í mezinárodní společenství, kancelář při OSN
česky, 1992
Vazba: V4, brož.
Počet stran: 47
ISBN: 80-85478-07-2
Ucelená prezentace života a učení Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry.

0 Kč
Kristus a Bahá’u’lláh
Townshend, George
česky, 1992
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 98
ISBN: 80-85478-03-X
Autor – významný hodnostář anglikánské církve v Irsku – vyhlásil přesvědčení, že se Kristus vrátil do lhostejného světa v osobě Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry.

10 Kč
Brilantní důkaz
Abu’l-Fadl, Mírzá
česky, 1997
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 63
ISBN: 80-85478-17-X
Apologetika z pera slavného Bahá’í učence brilantně vysvětluje, co přináší Bahá’í víra světu nového a jak přispívá k porozumění mezi náboženstvími. Určeno zájemcům o mezináboženský dialog.

10 Kč
Země je jediným domovem
Huddleston, John
česky, 1991
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 157
ISBN: 80-900150-9-3
Autor informativně prezentuje učení Bahá’í víry a vyslovuje přesvědčení, že její stoupenci mají klíč k postupnému řešení globálních problémů.

0 Kč
Společnost bez násilí: dar našim dětem
Danesh, Hossain
česky, 1992
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 80
ISBN: 80-85478-02-1
Studie kanadského psychologa o vzniku násilí. Používá citací z vědeckých prací a Bahá’í spisů k nastínění cest k odstranění násilí.
DOPORUČUJEME

0 Kč

Home

     Knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Knihy pro děti a mládež
           Ostatní
           Knihy zdarma

     E-knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Světový dům spravedlnosti
           Ostatní

Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic