‘Abdu’l-Bahá
Desky Božího plánu
‘Abdu’l-Bahá
česky, 2017
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 96
ISBN: 978-80-85478-44-0
V Deskách Božího plánu zjevených v letech 1916 až 1917 ‘Abdu’l-Bahá kreslí jasnou konturou mistrovský plán duchovní obnovy světa. Věřící Severní Ameriky v nich naléhavě vyzývá, aby povstali k šíření Bahá’u’lláhova učení po celé planetě a tím dali do pohybu spásné síly uvolněné Bahá’u’lláhovým zjevením. Jak se stále vzdalujeme dnům, kdy byly tyto Desky zjeveny, můžeme sledovat změny, které nastávají ve světě i v Bahá’í společenství a svědčí o přeměňujícím vlivu tohoto dokumentu.

136 Kč
Poslední vůle ‘Abdu’l-Baháa
‘Abdu’l-Bahá
česky, 1997
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 23
ISBN: 80-85478-18-8
Důležitý dokument Bahá’í správního řádu zajišťující trvalou jednotu světového Bahá’í společenství.

4 Kč
Odpovědi na některé otázky
‘Abdu’l-Bahá
česky, 1998
Vazba: V4, brož.
Počet stran: 317
ISBN: 80-85478-19-6
Kniha nabízí odpovědi na otázky, které odpradávna zaměstnávaly lidskou mysl. Obsahuje témata jako např. logické důkazy Boží existence, role a vliv zakladatelů náboženství, kdo je Ježíš Kristus, objasnění biblických proroctví, původ člověka, život po smrti a mnoho jiných témat.

168 Kč
Pařížské promluvy
‘Abdu’l-Baháovy přednášky z roku 1911
‘Abdu’l-Bahá
česky, 2011
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 176
ISBN: 978-80-85478-39-6
‘Abdu’l-Bahá ve Svých pařížských přednáškách z roku 1911 předvídal některé největší triumfy a bolesti dvacátého století. Jeho prorocká slova dnes promlouvají dokonce ještě jasněji, když poukazují na taková témata, jako je hledání pravdy u každého jednotlivce, odstranění předsudků, jednota všech národů a rovnoprávnost mezi muži a ženami. Jde o zdroj inspirace, který by neměl chybět v žádné knihovničce. Odpovědi v této publikaci přímo čerpají z ‘Abdu’l-Baháových pařížských přednášek a bezpochyby se k tomuto dokonalému zdroji vedení a povzbuzování budete často vracet.

168 Kč

Home

Knihy
Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic