Bahá’u’lláh
NOVINKA:
Skrytá slova
Bahá’u’lláh
česky, 2022
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 120
ISBN: 978-80-85478-53-2
Skrytá slova jsou sbírkou rad a nabádání, průvodcem na duchovní cestě a pomocníkem v přiblížení se k Bohu. Byla zjevena kolem roku 1858 a v té době byla známa jako „Skrytá Fátimina kniha“, odkazujíc na významnou islámskou tradici. Jejich Autor, Bahá’u’lláh, Zakladatel Bahá’í víry a Projev Boží pro tento věk, je označil za podstatu toho, „co sestoupilo z říše slávy, vysloveno jazykem moci a síly a zjeveno dávným Prorokům“. Jeho hlavním záměrem je odpoutání člověka od všeho pomíjivého a povznesení lidské duše do nekonečných světů Božích.

150 Kč
Kitáb-i-Aqdas
Nejsvětější kniha
Bahá’u’lláh
česky, 2012
Vazba: V8, váz.
Počet stran: 312
ISBN: 978-80-85478-40-2
Jedná se o nejdůležitější spis Bahá’u’lláha, Zakladatele nejmladšího monoteistického světového náboženství – Bahá’í Víry. Z rozsáhlého souboru Bahá’í Písma je právě tato Kniha tou nejvýznamnější a lze ji právem považovat za nejskvělejší plod Bahá’u’lláhovy mysli. Bahá’í věřící považují Bahá’u’lláhovy spisy za Slovo Boží, podobně jako jím je Tóra pro židy, Bíble pro křesťany či Korán pro muslimy. Bahá’u’lláh napsal tuto Knihu vlastní rukou v arabštině kolem roku 1873 v době Svého vyhnanství v ‘Akká ve Svaté zemi. Kniha obsahuje základní zákony, přikázání a zásady Bahá’í Víry. Představuje Chartu Bahá’u’lláhova nového Světového řádu a Chartu budoucí světové civilizace. Zavádí nezbytné instituce, jejichž prostřednictvím lze zabezpečit jednotu, integritu a trvalý rozvoj Bahá’í Víry. Kromě hlavního textu této Svaté Knihy v ní lze například nalézt Bahá’u’lláhovy doplňkové texty k této Knize, obsáhlé vysvětlivky k jednotlivým pasážím Kitáb-i-Aqdas, systematický přehled zákonů a nařízení dané Knihy, popis jejího obsahu a významu z pera Shoghi Effendiho a úvod od Světového domu spravedlnosti.

490 Kč
Bahá’u’lláhovy Desky zjevené po Kitáb-i-Aqdas
Bahá’u’lláh
česky, 2001
Vazba: V8a, váz
Počet stran: 240
ISBN: 80-85478-21-8
Sbírka hlavních dopisů Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry, psaných koncem 19. století z vězení ve Svaté zemi, které stále inspirují dnešního člověka k osvobozující duchovní a společenské přeměně.

225 Kč
Bahá’u’lláhovy vybrané spisy
připravil Shoghi Effendi
Bahá’u’lláh
česky, 1994
Vazba: V8a, váz
Počet stran: 193
ISBN: 80-85478-12-9
Kniha lásky a duchovní síly. Bahá’u’lláh ohlašuje Den Boží, objasňuje postavení Božích projevů, pojednává o nesmrtelné duši, Světovém řádu, Nejvyšším míru a duchovním smyslu života.

140 Kč
Epištola Synovi Vlka
Bahá’u’lláh
slovensky, 2010
Vazba: V8a, váz
Počet stran: 168
ISBN: 978-80-969868-5-9
Poslední Bahá’u’lláhova kniha, zjevená rok před Jeho smrtí. Antologie, do níž materiál vybral samotný Autor. Zahrnuje také důkazy potvrzující platnost Jeho víry.

325 Kč
Sedem údolí a Štyri údolia & Skryté slová
Bahá’u’lláh
slovensky, 1994
Vazba: V8a, váz
Počet stran: 113
ISBN: 80-85478-13-7
Údolí znázorňují sedm stavů člověka směřujícího k cíli a zdroji svého bytí – např. údolí hledání, lásky, poznání. Bahá’u’lláhova vrcholná díly v oblasti mystiky.

105 Kč

Home

Knihy
Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic