Pro děti a mládež
Bahá’u’lláh
Zakladatel Bahá’í víry
Nicky O‘Neill
česky, 2019
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 32
ISBN 978-80-85478-48-8
Stručný pohled na život a učení Bahá’u’lláha, zakladatele nejmladšího světového náboženství, určený především dětem a mládeži. Každou pasáž umocňují krásné barevné ilustrace. Knížka může být pomocníkem pro rodiče a učitele při vyprávění o osobě Bahá’u’lláha a o hlavních principech Bahá’í víry, jimiž jsou jednota, láska a mír pro všechny lidi.

60 Kč
Semínko
Povídání o dobrých vlastnostech
Lenka Ondrůšková
česky, 2019
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 36
ISBN 978-80-270-5430-5
Zahradník František vypráví o tom, co se děje v zahradě. Ze semínka vyroste strom. Ten projevuje svou štědrost tak, že se dělí o nektar s včelkami. Je přátelský, dovolí ptáčkům postavit si v jeho větvích hnízdo...Ve veršovaném příběhu jsou dětem ukázány vlastnosti jako pracovitost, laskavost, trpělivost, pravdomluvnost a další. Příběh inspiruje rodiče a učitele hovořit s dětmi o dobrých vlastnostech, které chceme v dětech rozvíjet. Knížka je plně ilustrovaná, edukativní a kreativní, tištěná v Dobříši, na krásném papíře, křída, 300g. Písnička Semínko je k přehrání z QR odkazu na zadní straně knížky na youtube https://youtu.be/n5InlO_qDWQ>

250 Kč
Stvořitel
Roberta Hafenstein
česky, 2013
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 28
ISBN 978-80-85478-42-6
Soubor tří příběhů pro děti o poznání a lásce k Bohu.
Stvořitel nám připomíná, že o Bohu se můžeme něco dozvědět, když se podíváme na to, co stvořil.
Zářící hvězdy je poutavý úvod do pojetí Boha Stvořitele.
Poznávám Boha nám pomáhá pochopit náš vztah k Bohu a milovat Jej, přestože Mu nemůžeme rozumět.

125 Kč
Učiň mě zářící hvězdičkou
Make Me a Brilliant Star
výběr modliteb
Bahá’u’lláh & Báb & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 2010
Vazba: V8, váz
Počet stran: 32
ISBN: 978-80-85478-35-8
Ilustrovaná sbírka dvaceti jedna Bahá’í modliteb pro děti. Obsahuje modlitby přispívající k duchovnímu a morálnímu rozvoji našich nejmenších. V nabídce je také verze v anglickém jazyce pod názvem "Make Me a Brilliant Star"

150 Kč
Počteníčko pro srdíčko
Ze Spisů Bahá’u’lláha
česky, 2006
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 42
ISBN: 978-80-85478-26-9
Výběr 38 krátkých citátů ze Spisů Bahá’u’lláha bohatě doplněných obrázky. Vhodné pro nejmenší děti.

195 Kč
Příběhy o ‘Abdu’l-Baháovi
Jacqueline Mehrabi
česky, 2007
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 52
ISBN: 978-80-85478-28-0
Nádherná sbírka krátkých příběhů ze života Toho, kdo byl znám jako Mistr. Byl nejstarším synem Bahá’u’lláha, zakladatele celosvětové Bahá’í víry. ‘Abdu’l-Baháa (1844 - 1921) milovali a respektovali všichni, kdo Jej znali. Děti se kolem Něj shromaždovaly, ať šel kamkoliv, instinktivně poznávaly Jeho laskavost a ušlechtilé vlastnosti. ‘Abdu’l-Baháova láska, humor a moudrost jsou překrásně vylíčeny v této sbírce krátkých příběhů, které budou přitahovat děti každého věku.

230 Kč

Home

Knihy
Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic