Shoghi Effendi
Bahá’u’lláhův Světový řád
Shoghi Effendi
česky, 2008
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 280
ISBN: 978-80-85478-24-2
V sedmi vybraných dopisech tvořících tuto knihu se Shoghi Effendi zabývá tématem světového řádu, jenž je prvořadým cílem Bahá’í Víry. Jasně a směle líčí příčiny, které přivedly lidstvo do vážné krize a představuje Bahá’u’lláhovo učení, jež má jako jediné schopnost započít novou éru míru a jednoty. Dopisy vyzývají lidstvo, aby vynakládalo snahy směrem k jednomu společnému cíli – novému Světovému řádu, „Božím ve svém původu, všeobjímajícím ve své šíři…“ Shoghi Effendi nás vybízí, abychom rozšířili své chápání loajality, abychom podřídili své národní zájmy „závazným požadavkům sjednoceného světa“ a abychom „odhodlaně a bezvýhradně povstali, abychom sehráli svou roli, jakkoliv malou, v tomto největším dramatu ve světových duchovních dějinách.“

250 Kč
Příchod Boží spravedlnosti
Shoghi Effendi
česky, 2011
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 144
ISBN: 978-80-85478-38-9
Rozsáhlý dopis Shoghi Effendiho americkému Bahá’í společenství, nastiňující jeho výzvy a možnosti. Téma dopisu přezkoumává tři nezbytné duchovní podmínky pro ustavení sjednoceného světového společenství: "morální charakternost, naprostá cudnost a úplné oproštění se od předsudků." Pokyny v tomto dopise nebyly nikdy tak naléhavě potřebné jako dnes.

195 Kč

Home

Knihy
Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic