Zdarma
Růže lásky
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 1991
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 32
ISBN:
Citáty z Bahá’í spisů, které inspirují k vnitřní změně. Vhodné pro každého, kdo se s Bahá’í spisy setkává vůbec poprvé.

0 Kč
Skrytá slova
Bahá’u’lláh
česky, 1990
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 48
ISBN:
Nejznámější a nejoblíbenější Bahá’u’lláhovo dílo shrnující duchovní poselství všech světových náboženství.

0 Kč
Země je jediným domovem
Huddleston, John
česky, 1991
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 157
ISBN: 80-900150-9-3
Autor informativně prezentuje učení Bahá’í víry a vyslovuje přesvědčení, že její stoupenci mají klíč k postupnému řešení globálních problémů.

0 Kč
Bahá’í modlitby
výběr modliteb
Bahá’u’lláh & Báb & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 1981
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 24
ISBN:
Sešitek s vybranými modlitbami.

0 Kč
Skutečnost člověka
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky,
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 45
ISBN:
Výběr ze Svatých spisů Bahá’í víry vyvrací tradiční představy o podstatě lidské existence. Odhaluje smysl radosti a bolesti, vývoj lidské duše, otázku nesmrtelnosti.

0 Kč
Víra Bahá’í, Perspektiva
Bahá’í International Community
česky,
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 14
ISBN:
Barevný průvodce nejmladším světovým náboženstvím.

0 Kč
Bahá’í víra
Faizi, Gloria
česky, 1990
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 63
ISBN:
Stručně, přehledně a zcela otevřeně seznamuje čtenáře s Bahá’í vírou, která je nejmladším a druhým územně nejrozšířenějším světovým náboženstvím.

0 Kč
Bahá’u’lláh
Bahá’í mezinárodní společenství, kancelář při OSN
česky, 1992
Vazba: V4, brož.
Počet stran: 47
ISBN: 80-85478-07-2
Ucelená prezentace života a učení Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry.

0 Kč
Bahá’u’lláh
Bahá’í mezinárodní společenství, kancelář při OSN
česky, 1992
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 68
ISBN: 80-85478-01-3
Ucelená prezentace života a učení Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry.

0 Kč
Co je Bahá’í víra?
Bahá’í nakladatelství
česky,
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 16
ISBN:
Stručný úvod do učení, základních principů a historie Bahá’í víry doma i ve světě. Čím obohacuje Bahá’í víra svět?

0 Kč
Příslib světového míru
Světový dům spravedlnosti
česky, 1990
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 30
ISBN:
Dokument vydaný nejvyšším správním orgánem Bahá’í společenství byl předložen představitelům všech států a poctěn prestižní cenou OSN „Posel míru“.

0 Kč
Huqúqulláh
Světový dům spravedlnosti, Výzkumné oddělení
česky,
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 35
ISBN: 80-85478-05-6
Sbírka Bahá’í citátů o četných duchovních a praktických aspektech tohoto Bahá’í zákona, jehož název se do češtiny překládá jako Právo Boží.

0 Kč
Společnost bez násilí: dar našim dětem
Danesh, Hossain
česky, 1992
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 80
ISBN: 80-85478-02-1
Studie kanadského psychologa o vzniku násilí. Používá citací z vědeckých prací a Bahá’í spisů k nastínění cest k odstranění násilí.

0 Kč

Home

     Knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Knihy pro děti a mládež
           Ostatní
           Knihy zdarma

     E-knihy
           Bahá’u’lláh
           ‘Abdu’l-Bahá
           Shoghi Effendi
           Světový dům spravedlnosti
           Ostatní

Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic