NOVĚ V NABÍDCE:


Poslové úsvitu
Nabílovo vyprávění o počátcích Bahá’í zjevení

Nově lze na záložce Ke stažení stáhnout knihu Poslové úsvitu. Jedná se o pracovní neautorizovaný překlad.

Kniha Poslové úsvitu, jež je také známa jako Nabilovo vyprávění, je nejobsáhlejším a nejuznávanějším svědectvím o prvopočátcích Bahá’í víry v Íránu ve 40. a 50. letech 19. století. Jedná se o vzpomínky očitých svědků, kteří byli prvními Bábí věřícími, včetně vzpomínek autora tohoto díla. Vyprávění popisuje události spjaté s působením Bába (1819 – 1850), jenž byl předchůdcem zakladatele Bahá’í víry – Bahá’u’lláha (1817 – 1892). „Život těch, kteří v něm vystupují, je natolik strhující, že toto vyprávění musí hluboce zapůsobit na každého, kdo si je přečte.“

Knihu napsal v perštině významný historik a jeden z prvních perských Bahá’í věřících Nabíl-i-Zarandí (1831 – cca 1892). Tento spis se vyznačuje také tím, že je jediným dílem svého druhu dokončeným ještě za života Bahá’u’lláha, který mnohé části jeho rukopisu osobně schválil. Tato kniha, kterou do angličtiny přeložil Shoghi Effendi (jenž byl hlavou Bahá’í víry v letech 1921 – 1957), nabízí neocenitelný zdroj informací pro všechny, kteří chtějí lépe porozumět raným dějinám Bahá’í víry, její vazbě na Bábí víru a důsledkům, které tato historie má i pro naši dobu.Mocný
Shirin Taherzadeh

Kniha ‚Mocný‘ se skládá ze sedmi příběhů o ‘Abdu’l-Baháovi, vyprávěných očima cestovatele, lékaře, aristokrata, spisovatele, chlapce, zámožné ženy a malé holčičky. ‘Abdu’l-Baháův neobyčejný život plný lásky, soucitu a pokory bude inspirovat děti, aby sloužily světu.

64 stran, pevná vazba, česky, formát 197x260, 227 Kč
Bohatě ilustrováno.


Obrázky z knížky si můžete stáhnout a vytisknout jako omalovánky zde: Mocný - omalovánky


Celá kniha v elektronické verzi je zdarma ke stažení zde: Mocný - pdf
Skrytá Slova
Bahá’u’lláh

Skrytá slova jsou sbírkou rad a nabádání, průvodcem na duchovní cestě a pomocníkem v přiblížení se k Bohu. Byla zjevena kolem roku 1858 a v té době byla známa jako „Skrytá Fátimina kniha“, odkazujíc na významnou islámskou tradici. Jejich Autor, Bahá’u’lláh, Zakladatel Bahá’í víry a Projev Boží pro tento věk, je označil za podstatu toho, „co sestoupilo z říše slávy, vysloveno jazykem moci a síly a zjeveno dávným Prorokům“. Jeho hlavním záměrem je odpoutání člověka od všeho pomíjivého a povznesení lidské duše do nekonečných světů Božích.

Skrytá slova jsou pokladnicí božských tajemství. Když se zamyslíš nad jejich obsahem, dveře tajemství se otevřou.
–‘Abdu’l-Bahá

Čtěte Skrytá slova, přemítejte nad jejich vnitřními významy, jednejte v souladu s nimi.
–‘Abdu’l-Bahá

120 stran, měkká vazba, česky, formát A6, 136 Kč


PRO OBJEDNÁVKY VYUŽIJTE NÁŠ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Home

Knihy
Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic