NOVĚ V NABÍDCE:


Výňatky z perského Bayánu
Báb

Perský Bayán je stěžejní dílo Bába, Zakladatele Bábí víry, předchůdce Bahá’í víry. Autor v něm prohlašuje Své postavení Posla Božího, ruší zákony islámu a ustavuje zákony Bábí zřízení; dalšími tématy knihy jsou rozpravy o různých náboženských otázkách a oslava „Toho, Koho Bůh projeví“ (Bahá’u’lláha, Zakladatele Bahá’í víry). Pro překlad jsou k dispozici pouze výňatky z knihy.

50 stran, měkká vazba, česky, formát B6, 200 Kč


PRO OBJEDNÁVKY VYUŽIJTE NÁŠ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ



Bahá’u’lláh
Zakladatel Bahá’í víry
Nicky O’Neill

Stručný pohled na život a učení Bahá’u’lláha, zakladatele nejmladšího světového náboženství, určený především dětem a mládeži. Každou pasáž umocňují krásné barevné ilustrace. Knížka může být pomocníkem pro rodiče a učitele při vyprávění o osobě Bahá’u’lláha a o hlavních principech Bahá’í víry, jimiž jsou jednota, láska a mír pro všechny lidi.

32 stran, měkká vazba, česky, formát A5, 60 Kč


PRO OBJEDNÁVKY VYUŽIJTE NÁŠ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ



Semínko
Povídání o dobrých vlastnostech
Lenka Ondrůšková

Zahradník František vypráví o tom, co se děje v zahradě. Ze semínka vyroste strom. Ten projevuje svou štědrost tak, že se dělí o nektar s včelkami. Je přátelský, dovolí ptáčkům postavit si v jeho větvích hnízdo...Ve veršovaném příběhu jsou dětem ukázány vlastnosti jako pracovitost, laskavost, trpělivost, pravdomluvnost a další. Příběh inspiruje rodiče a učitele hovořit s dětmi o dobrých vlastnostech, které chceme v dětech rozvíjet. Knížka je plně ilustrovaná, edukativní a kreativní, tištěná v Dobříši, na krásném papíře, křída, 300g. Písnička Semínko je k přehrání z QR odkazu na zadní straně knížky na youtube https://youtu.be/n5InlO_qDWQ

36 stran, měkká vazba, česky, 250 Kč

PRO OBJEDNÁVKY VYUŽIJTE NÁŠ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ



Desky Božího Plánu
‘Abdu’l-Bahá

V Deskách Božího plánu zjevených v letech 1916 až 1917 ‘Abdu’l-Bahá kreslí jasnou konturou mistrovský plán duchovní obnovy světa. Věřící Severní Ameriky v nich naléhavě vyzývá, aby povstali k šíření Bahá’u’lláhova učení po celé planetě a tím dali do pohybu spásné síly uvolněné Bahá’u’lláhovým zjevením. Jak se stále vzdalujeme dnům, kdy byly tyto Desky zjeveny, můžeme sledovat změny, které nastávají ve světě i v Bahá’í společenství a svědčí o přeměňujícím vlivu tohoto dokumentu.

96 stran, měkká vazba, česky, formát A5, 150 Kč

PRO OBJEDNÁVKY VYUŽIJTE NÁŠ OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ






Home

Knihy
Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic