Ostatní
Bahá’í
profil Bahá’í víry a jejího celosvětového společenství
Bahá’í mezinárodní společenství, kancelář pro informování veřejnosti
česky, 2009
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 88
ISBN: 978-80-85478-34-1
Publikace připomínající svým pojetím i formátem časopis, podrobně informuje o všech základních aspektech Bahá’í víry, života Bahá’í společenství i jednotlivých věřících. Na 88 barevných stranách přináší rozličné grafy, fotografie, statistiky, rozhovory a sloupky, tak jak je v časopisech zvykem, což určitě zaujme širokou veřejnost stejně jako oborníky, kteří chtějí mít všechny informace o Bahá’í víře po ruce na jednom místě. V češtině vychází poprvé - podle druhého aktualizovaného vydání v angličtině. Vhodná jako obsáhlý úvod do Bahá’í víry

25 Kč
Bahá’í modlitby
sbírka modliteb
Bahá’u’lláh & Báb & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 1993
Vazba: V8a, váz
Počet stran: 138
ISBN: 80-85478-11-0
Inspirativní pasáže navozující ztracený vztah člověka ke svému Stvořiteli – např. modlitby za odpuštění, ochranu, manželství.

95 Kč
Boh má smiech rád
Sears,William
slovensky, 2001
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 165
ISBN:
Máte rádi smích? Pokud ano, pak je tato knížka právě pro vás. Bude vás bavit od začátku až do konce. Autor, který dlouhou dobu působil v mnohých rozhlasových a televizních stanicích ve Spojených státech jako tvůrce zábavných programů, humorně vypráví svůj životní příběh. Popisuje svoje nezbednosti v době dětství, těžké období mladosti i veselé časy svého manželství. Spolu se spoustou humoru se v této knize objevují i vážné myšlenky.

130 Kč
Brilantní důkaz
Abu’l-Fadl, Mírzá
česky, 1997
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 63
ISBN: 80-85478-17-X
Apologetika z pera slavného Bahá’í učence brilantně vysvětluje, co přináší Bahá’í víra světu nového a jak přispívá k porozumění mezi náboženstvími. Určeno zájemcům o mezináboženský dialog.

10 Kč
Důvěrníci Milosrdného
Adib Taherzadeh
česky, 2010
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 88
ISBN: 978-80-85478-37-2
V době, kdy se nad zemským povrchem ženou ničivé síly, které vrhají celý lidský rod hlouběji do chaotického a zmatečného stavu a vytrhávají z kořenů jeho starodávné a úctyhodné instituce, se poměrně malé Bahá’í společenství pouští do budování rámce nových institucí, které objímají celou planetu, a kterým je určeno, aby se, až se čas naplní, rozvinuly do Bahá’u’lláhova nového Světového řádu. V této knížce nabité hloubavými myšlenkami její autor Adib Taherzadeh podává bližší informace o původu Bahá’í Správního řádu, vykresluje duchovní měřítka a zásady, kterými se řídí činnost Bahá’í Duchovní rady, zdůrazňuje, jak je důležité porozumět duchu Bahá’í Správního řádu a působení v jeho rámci, popisuje postupný rozvoj správních institucí Bahá’í Víry a přináší hlubší pohledy na to, jaká je úloha jednotlivých členů těchto institucí – Důvěrníků Milosrdného.

95 Kč
Kristus a Bahá’u’lláh
Townshend, George
česky, 1992
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 98
ISBN: 80-85478-03-X
Autor – významný hodnostář anglikánské církve v Irsku – vyhlásil přesvědčení, že se Kristus vrátil do lhostejného světa v osobě Bahá’u’lláha, zakladatele Bahá’í víry.

10 Kč
Otevřené dveře
Bahá’u’lláh & ‘Abdu’l-Bahá
česky, 2008
Vazba: V1, brož.
Počet stran: 24
ISBN: 978-80-85478-32-7
Končí všechno smrtí? Pokud ne, jak asi vypadá život po smrti? Setkáme se pak se svými blízkými? Můžeme se již na tomto světě přimlouvat za rozvoj a odpuštění pro člověka, který je již po smrti? Odpovědi na tyto a mnohé další otázky se nacházejí v této krátké sbírce citátů z Bahá’í Písma.

30 Kč
Bahá’u’lláh, Kníže Pokoje: Portrét
Hofman, David
česky, 1993
Vazba: V4, brož.
Počet stran: 168
ISBN: 80-85478-09-9
Kniha vypovídá o hrdinství a ušlechtilosti na straně jedné a proradnosti a zlu na straně druhé. Nejpodrobnější životopis Bahá’u’lláha v češtině přináší citace z jeho dopisů Napoleonovi III., královně Viktorii či papeži Piu IX.

95 Kč
Múdrosť, láska, šťastie (príbehy na každý deň)
Honnoldová, Annamarie
slovensky, 2001
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 194
ISBN:
Tato kniha obsahuje dvě stě padesát rozličných příběhů, které se váží k osobě ‘Abdu’l-Baháa – syna zakladatele Bahá’í víry. Příběhy vytvářejí jedinečnou sbírku příhod, výroků a poznámek, a přitom promlouvají přímo k srdci. Zároveň to jsou všechno příběhy, které se skutečně staly a které vyjadřují kladný přístup ke každodenním radostem i starostem. Jejich čtení vlévá do duše mnoho radosti i chutě do dalšího života.

140 Kč
Síla Smlouvy
Národní duchovní rada Bahá’í Kanady
česky, 2014
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 228
ISBN: 978-80-85478-43-3
Knížka „Síla Smlouvy“ se zabývá různými aspekty důležitého tématu Smlouvy v Bahá’í Víře.Publikace je rozdělena na čtyři základní části: Bahá’u’lláhova Smlouva s lidstvem, Problém porušování Smlouvy, Bahá’í Víra a její kritici a Naše Smlouva s Bahá’u’lláhem.

V knize můžete najít odpovědi z oficiálních Bahá’í spisů na celou řadu zajímavých otázek jako např.:

Jaký by měl být smysl života Bahá’í věřícího?
Jaké jsou cíle Bahá’u’lláhovy Smlouvy pro jednotlivce, Bahá’í společenství i instituce?
Jaká je definice porušování Smlouvy a co porušování Smlouvy vyvolává?
Jakým způsobem bychom měli pohlížet na útoky na Víru?
Jakými způsoby můžeme projevovat svou lásku k Bahá’u’lláhově Smlouvě?

200 Kč
Vysloboďte Slnko
Sears,William
slovensky, 1995
Vazba: V8a, váz
Počet stran: 318
ISBN: 80-85478-14-5
Kniha vypráví o raných a dramatických dějinách vzniku Bahá’í víry až po umučení jejího zvěstovatele - Bába.

160 Kč
Zásady Bahá’í správy
Bahá’í International Community
slovensky, 1998
Vazba: V2, brož.
Počet stran: 123
ISBN: 80-85478-20-X
Základní příručka vysvětlující principy fungování světového Bahá’í správního řádu od úrovně jednotlivce až po rovinu národní a světovou.

69 Kč
Život spätý s hudbou. Krédo.
Khadem-Missagh, Bijan
slovensky, 2004
Vazba: V8, váz., s přebalem
Počet stran: 120
ISBN:
Hudba je základem pravé seberealizace, otevírá nové obzory a umožňuje nové poznání. Bijan Khadem-Missagh není pouze soudobým mezinárodně uznávaným dirigentem, houslovým virtuózem a skladatelem působícím v Rakousku. Je také citlivým učitelem, který se neúnavně pokouší provokovat a ovlivňovat člověka tak, aby mohl uskutečňovat nový způsob života. V této malé knížce velkých pravd se skrývá fascinující míra moudrosti. Autor v ní představuje hudbu a umění jako mocné prostředky k tomu, abychom si vytvářeli pozitivní, tvůrčí a láskyplný vztah k sobě samým, ke svým bližním i k celému světu.

150 Kč

Home

Knihy
Copyright © 2006 National Spiritual Assembly of the Baha'is of the Czech Republic